เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
   
 

 

  ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว เป็นประธานในโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเ...
  วันที่ 20 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลสระบัว ได้เปิดโอกา่สให้ประชาชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามโครงก...
  วันที่ 12 เมษายน 2566 นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ได้ออกไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)ในวัน...
     
     

 
inside ปรองดอง 3 นาที
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560
 
 
เทศบาลตำบลสระบัว หมู่ที่ 5 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัทพ์/โทรสาร 0-375-35090
 Email : admin@sabua.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign