เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง แผนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2563 [ 5 ก.ย. 2562 ]44
2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 6 ก.พ. 2562 ]77
3 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2562 ]69
4 ประกาศ การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]51
5 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]53
6 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 ธ.ค. 2561 ]74
7 ข้อบังคับเทศบาลตำบลสระบัว ว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล [ 18 ธ.ค. 2561 ]80
8 ประกาศ ใช้แผนพนักงานเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 6 พ.ย. 2561 ]60
9 นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ย. 2561 ]57
10 วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล [ 6 พ.ย. 2561 ]59
11 หลักสูตรการพัฒนา [ 6 พ.ย. 2561 ]57
12 วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา [ 6 พ.ย. 2561 ]56
13 การติดตามและประเมินผล [ 6 พ.ย. 2561 ]77
14 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม [ 19 ต.ค. 2560 ]78
15 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 8 ส.ค. 2560 ]54