เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 6 ก.พ. 2562 ]35
2 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 4 ม.ค. 2562 ]35
3 ประกาศ การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]10
4 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]10
5 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 ธ.ค. 2561 ]38
6 ข้อบังคับเทศบาลตำบลสระบัว ว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล [ 18 ธ.ค. 2561 ]40
7 ประกาศ ใช้แผนพนักงานเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 6 พ.ย. 2561 ]24
8 นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ย. 2561 ]19
9 วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล [ 6 พ.ย. 2561 ]19
10 หลักสูตรการพัฒนา [ 6 พ.ย. 2561 ]19
11 วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา [ 6 พ.ย. 2561 ]20
12 การติดตามและประเมินผล [ 6 พ.ย. 2561 ]23
13 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม [ 19 ต.ค. 2560 ]38
14 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 8 ส.ค. 2560 ]17