เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]20
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 17 มิ.ย. 2563 ]24
3 ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานจ้าง (ประจำปี 2563) [ 1 มิ.ย. 2563 ]27
4 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) [ 1 มิ.ย. 2563 ]27
5 คำสั่ง เรื่อง การกำหนดผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ (ITA) ประจำปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]25
6 บันทึกข้อความ รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]21
7 ประกาศ ใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 8 ม.ค. 2562 ]89
8 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]86
9 ประกาศ การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]79
10 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]75
11 ประกาศรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]156
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]155
13 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 2 พ.ย. 2561 ]151
14 ประกาศ การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]91
15 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 29 ต.ค. 2561 ]150
16 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]153
17 ประกาศเจตจำนงการทุจริต [ 27 ก.พ. 2561 ]185
18 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลตำบลสระบัว [ 29 ก.ย. 2560 ]93
19 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 8 ส.ค. 2560 ]95