เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 8 ม.ค. 2562 ]56
2 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]57
3 ประกาศ การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]47
4 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ม.ค. 2562 ]45
5 ประกาศรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]130
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]127
7 แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 2 พ.ย. 2561 ]122
8 ประกาศ การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]58
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 29 ต.ค. 2561 ]119
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]126
11 ประกาศเจตจำนงการทุจริต [ 27 ก.พ. 2561 ]151
12 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลตำบลสระบัว [ 29 ก.ย. 2560 ]59
13 ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสระบัว [ 8 ส.ค. 2560 ]62