เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2566 ]7
2 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวบริเวณถนนบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลสระบัวทั้ง 2 ฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]22
3 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บ-3531 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]7
4 ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไป โดยวิธีขายทอดตลาด [ 23 มี.ค. 2566 ]11
5 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืหรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]8
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง(ดัเซล) (รูปแบบรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2566 ]13
7 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2566 ]9
8 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค- 4990 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2566 ]7
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) (รูปแบบรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]16
10 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ของรางวัลสำหรับงานวันเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]8
11 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) [ 13 ม.ค. 2566 ]9
12 ประกาศ เรื่ือง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลซอย 7/2 (รูปแบบรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2565 ]7
13 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกซอย 5 หมู่ 5 ชุมชนเอื้ออาทร ตำบลลาดตะเคียน (รูปแบบที่เทศบาลกำหนด) อุดเหนุนเฉพาะกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ธ.ค. 2565 ]13
14 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]4
15 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]6
16 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรซ์ และอาหารเสริม (นม) ยูเอชทีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]7
17 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก ซอย 5 หมู่ 5 ชุมชนเอื้อาทร ต.ลาดตะเคียน [ 21 พ.ย. 2565 ]51
18 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (พื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]7
19 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว จำนวน 3 โครงการ (รูปแบบรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2565 ]178
20 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว จำนวน 3 โครงการ (รูปแบบรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2565 ]130
21 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านหนองไทร จำนวน 2 ช่วง (รูปแบบรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2565 ]189
22 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยตรวข้ามซอยเทศบาล 1 (รูปแบบรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ค. 2565 ]175
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]205
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอลีนผง ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 4 ถัง รวม 200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]208
25 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บก-5010 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]191
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]191
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว (ปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]189
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]196
29 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,164,000 บาท [ 17 ส.ค. 2563 ]262
30 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสอยวัดถ้ำทิพย์ (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) [ 25 มี.ค. 2563 ]260
31 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายซอยวัดถ้ำทิพย์ [ 25 มี.ค. 2563 ]258
32 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว และเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต สายบ้านสระบัว-บ้านเขาไม้แก้ว(ช่วงบ่อตาดำ ถึง รพ.สต.ลาดตะเคียน ม.5 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) [ 10 ต.ค. 2562 ]322
33 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว-บ้านเขาไม้แก้ว จำนวน 2 ช่วง [ 21 มิ.ย. 2562 ]273
34 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว-บ้านเขาไม้แก้ว จำนวน 2 ช่วง [ 21 มิ.ย. 2562 ]251
35 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว และ เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางพราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบ่อตาดำ-บ้านโคกกลาง จำนวน 2 ช่วง [ 31 พ.ค. 2562 ]265
36 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว และ เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว-บ้านเขาไม้แก้ว จำนวน 2 ช่วง [ 31 พ.ค. 2562 ]288
37 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ คสล.และบ่อพัก คสล.จากปากซอยเทศบาลซอย 11 ไปบ่อบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 พ.ค. 2562 ]297
38 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว และ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว ต.ลาดตะเคียน ไปบ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว(ช่วงจากสามแยกตลาดไปถึงวัดเขาลูกช้าง) [ 25 ก.พ. 2562 ]347
39 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัวและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบ่อตาดำ ไป บ้านโคกกลาง ณ บริเวณเขตเทศบาลตำบลสระบัว [ 18 ก.พ. 2562 ]262
40 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่องประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 16 จุด จำนวน 1 ระบบ [ 9 เม.ย. 2561 ]200
 
หน้า 1|2