เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

การพัฒนาบุคลากร ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม [ 24 มี.ค. 2566 ]7
2 การพัฒนาบุคลากรโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]8
3 การประชุมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]11
4 การประชุมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]16
5 ประกาศ กถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2566 ]5
6 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 2564-2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2565 ]37
8 แผพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2562 ]36