เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

การสรรหาและพัฒนาบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 26 พ.ค. 2566 ]0
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 22 พ.ค. 2566 ]1
3 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง [ 25 เม.ย. 2566 ]1
4 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร [ 14 มี.ค. 2566 ]22
5 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร [ 14 มี.ค. 2566 ]11
6 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2 ก.พ. 2566 ]16
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลิอกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 13 ธ.ค. 2565 ]20
8 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่ว่าง ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 27 เม.ย. 2565 ]33
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ [ 1 เม.ย. 2565 ]29
11 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในระดับวิชาการการ [ 8 ก.พ. 2565 ]28