เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (และรอบ 6 เดือนแรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]29
2 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคลโครงการคุณธรรมจริยธรรม [ 24 มี.ค. 2566 ]46
3 รายงานความก้าวหน้าและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ [ 21 มี.ค. 2566 ]19
4 ประกาศนโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]25
5 ประกาศรับสมัครแต่งตั้งต่างสายงาน [ 19 ต.ค. 2565 ]32
6 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ [ 4 ต.ค. 2565 ]34
7 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลฯ [ 4 ต.ค. 2565 ]31
8 แผนพัฒนาบุคลากร64-66 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
9 แบบประเมินเลื่อนระดับ [ 3 ต.ค. 2565 ]31
10 ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานครู [ 3 ต.ค. 2565 ]33
11 แผนแสดงความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 3 ต.ค. 2565 ]38
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2565 ]38
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2565 ]30
14 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง [ 11 ก.ค. 2565 ]43