เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

คณะผู้บริหาร

 
นายวรรณสิทธิ์  แสงมาลี
นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว
   
 นายธีระ  ปิยะธนากร
นายนิพนธ์  ปั่นเอี่ยม
รองนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี
   
 นายมาโนช  อินทร์ปัญญา  นายสมปอง  รอดดี
 เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี