เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]5
2 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตี้งสมาชิ ก อบจ.และนายก อบจ. พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]28
3 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 2 พ.ย. 2563 ]164
4 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์พายุ "โมลาเบ" [ 29 ต.ค. 2563 ]27
5 แจ้งเตือนประชาชนเรื่องการเตรียมความพร้อมพายุดีเปรสชั่น [ 21 ต.ค. 2563 ]26
6 กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดปราจีนบุรี [ 19 ต.ค. 2563 ]28
7 แจ้งเตือนพายุมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนัก [ 16 ต.ค. 2563 ]35
8 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน [ 28 ก.ย. 2563 ]32
9 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 21 ก.ย. 2563 ]36
10 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ พายุ "โนอีล" [ 18 ก.ย. 2563 ]42
11 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 11 ก.ย. 2563 ]50
12 ประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 31 ส.ค. 2563 ]42
13 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]44
14 รับสมัครพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว จำนวน1อัตรา [ 4 ส.ค. 2563 ]45
15 ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการที่ต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม [ 21 ก.ค. 2563 ]46
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสระบัว [ 17 ก.ค. 2563 ]43
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 13 ก.ค. 2563 ]42
18 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 8 ก.ค. 2563 ]57
19 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 23 มิ.ย. 2563 ]50
20 รับสมัครพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว จำนวน2อัตรา [ 19 มิ.ย. 2563 ]51
 
หน้า 1|2|3|4