เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]119
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]87
3 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]119
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]90
5 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก [ 13 ส.ค. 2564 ]119
6 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]82
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]121
8 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]125
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 3/2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]123
10 ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3 ประจำปี 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]83
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]127
12 ประกาศเรื่องกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564ฯ [ 3 พ.ค. 2564 ]124
13 รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]186
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]184
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]224
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]220
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]238
18 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-3/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]214
19 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]190
20 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]214
21 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]223
22 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]181
23 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก [ 13 ส.ค. 2563 ]180
24 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]170
25 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]170
26 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]223
27 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 มิ.ย. 2563 ]170
28 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก [ 27 พ.ค. 2563 ]209
29 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]180
30 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]210
31 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]181
32 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ก.พ. 2563 ]179
33 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2562 ประจำปี 2562(21 พ.ย.2562) [ 26 ก.พ. 2563 ]168
34 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]160
35 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]159
36 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2562 ประจำปี 2562(15 ส.ค2562) [ 24 พ.ย. 2562 ]169
37 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2562 ประจำปี 2562(22 ส.ค2562) [ 21 พ.ย. 2562 ]165
38 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562(27 พ.ค.2562) [ 15 ก.ค. 2562 ]166
39 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562(25 ก.พ.2562) [ 17 พ.ค. 2562 ]168
40 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 [ 24 พ.ย. 2560 ]216