วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างค่าประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp AR 6120N หมายเลขพัสดุ 417-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้ออัดบรรจุเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 11 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อสารส้มผงขุ่น(25กก./ถุง) และ คลอรีนผง 65% (50 กก./ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างค่าอาหารสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ประจำเดือน ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง