วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
จ้างค่าจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อคลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 417-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างล้างและตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว) จำนวน 3 เครื่อง หมายเลข 420-57-0028 420-57-0029 420-57-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 417-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำทิ้งห้องน้ำด้านหลังอาคารป้องกันและบ่อพักถนนหน้า สภ.สระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง