เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2567 ]3
2 คู่มือการปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 10 เม.ย. 2567 ]3
3 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2567 ]12
4 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 10 ต.ค. 2566 ]18
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การเลือกคณะกรรมการชุมชน [ 10 ต.ค. 2566 ]18
6 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ [ 10 ต.ค. 2566 ]18