เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Donts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]36
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม ของเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]34
3 คำสั่งเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมเทศบาลตำบลสระบัว [ 31 มี.ค. 2566 ]35
4 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]33
5 หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 20 มี.ค. 2566 ]33
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2566 ]46
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2566 ]42
8 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2566 ]28