เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 19 ต.ค. 2566 ]12
2 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2566 ]28
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]30
4 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]186
5 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]170
6 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ใหม่) [ 9 มี.ค. 2565 ]142
7 รายงานผลการดำเนินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]230
8 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]195
9 รายข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (งานทะเบียนราษฎร) [ 19 เม.ย. 2564 ]207
10 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]211
11 ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]257
12 ช้อมูลสถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร [ 22 มิ.ย. 2563 ]263
13 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)ในรอบ 6 เดือน ปี 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]222
14 ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]207
15 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 30 ก.ย. 2562 ]229
16 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]217