เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน


ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง รายงาสรุปสถิติการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ