เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว เพื่อพิจาราณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566

    รายละเอียดข่าว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว เพื่อพิจาราณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระบัว    เอกสารประกอบ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว เพื่อพิจาราณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว
    วันที่ลงข่าว
: 11 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง