เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566

    รายละเอียดข่าว

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 วันพฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระบัว (ชั้น 2)    เอกสารประกอบ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566
 
ภาพประกอบ 2
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง