เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาราชการเพื่อประชาชน

    รายละเอียดข่าว

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาราชการเพื่อประชาชน    เอกสารประกอบ

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาราชการเพื่อประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ