เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ITA


รายความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (และรอบ 6 เดือนแรก)

    รายละเอียดข่าว

รายความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (และรอบ 6 เดือนแรก)    เอกสารประกอบ

รายความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (และรอบ 6 เดือนแรก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ