เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ITA


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคลโครงการคุณธรรมจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคลโครงการคุณธรรมจริยธรรม    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคลโครงการคุณธรรมจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ