เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น


กำหนดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพิ่มเติม

    รายละเอียดข่าว

กำหนดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (เพิ่มเติม) ในวันที่  18  กรกฎาคม  2561  เวลา  17.00  น.

ณ  กลางตลาดเทศบาลตำบลสระบัว    เอกสารประกอบ

กำหนดประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพิ่มเติม
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ