เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2566 ]24
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลสระบัว [ 29 ก.ย. 2564 ]214
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจของเทศบาลตำบลสระบัว [ 29 ก.ย. 2564 ]266
4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกทบทวนภารกิจฯ [ 29 ก.ย. 2564 ]255
5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 29 ต.ค. 2561 ]232