เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]27
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]33
3 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]216
4 ประกาศ เรื่อง รายงานผลกการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]170
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ต.ค. 2564 ]294
6 ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]274
7 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]229
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]265
9 ประกาศ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]279
10 ประกาศ การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]281
11 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 28 ก.ย. 2561 ]255
12 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2560 ]289