เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

แผนดำเนินงานประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]11
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]25
3 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 14 ก.ย. 2565 ]76
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 22 มิ.ย. 2565 ]132
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 8 เม.ย. 2565 ]175
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 3 พ.ย. 2564 ]237
7 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]255
8 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 25 ส.ค. 2563 ]733
9 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]219
10 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 11 ต.ค. 2561 ]255
11 แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) [ 29 มี.ค. 2561 ]260
12 แผนดำเนินการประจำปี 2561 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) [ 1 มี.ค. 2561 ]230
13 ประกาศใช้แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]226
14 บัญชีสรุปจำนวนโครงการของแผนดำเนินการประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]241
15 แผนการดำเนินการประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]262