เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]0
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]9
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]28
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]35
5 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) [ 14 ก.ย. 2565 ]86
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 22 มิ.ย. 2565 ]142
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 8 เม.ย. 2565 ]185
8 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 3 พ.ย. 2564 ]251
9 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]271
10 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 25 ส.ค. 2563 ]746
11 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]232
12 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 11 ต.ค. 2561 ]268
13 แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) [ 29 มี.ค. 2561 ]276
14 แผนดำเนินการประจำปี 2561 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) [ 1 มี.ค. 2561 ]249
15 ประกาศใช้แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]249
16 บัญชีสรุปจำนวนโครงการของแผนดำเนินการประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]263
17 แผนการดำเนินการประจำปี 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]275