เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]24
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]20
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]25
4 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]159
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]115
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2565 ]18
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]26
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]158
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]131
10 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก [ 13 ส.ค. 2564 ]150
11 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]123
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]161
13 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]159
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 3/2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]164
15 ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3 ประจำปี 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]122
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]165
17 ประกาศเรื่องกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564ฯ [ 3 พ.ค. 2564 ]167
18 รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]215
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]224
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]266
21 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]256
22 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]287
23 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-3/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]248
24 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]226
25 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]262
26 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]273
27 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]236
28 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก [ 13 ส.ค. 2563 ]219
29 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]213
30 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]204
31 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]268
32 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 มิ.ย. 2563 ]205
33 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก [ 27 พ.ค. 2563 ]237
34 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]212
35 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]240
36 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]221
37 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 ก.พ. 2563 ]222
38 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2562 ประจำปี 2562(21 พ.ย.2562) [ 26 ก.พ. 2563 ]202
39 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]202
40 ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]209
 
หน้า 1|2