เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบปร


นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-02