เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เทศบาลตำบลสระบัวร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันให้กับแมวในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 35 ตัว


วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. เทศบาลตำบลสระบัวร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันให้กับแมวในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น 35 ตัว

2023-11-29
2023-11-17
2023-11-16
2023-11-13
2023-11-09
2023-10-26
2023-10-16
2023-09-22
2023-09-19
2023-08-31