เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


เทศบาลตำบลสระบัวดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้แลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4)


เทศบาลตำบลสระบัวดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้แลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน  2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชนจิตอาสา พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-12
2024-01-02