เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว เป็นประธานในโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน แ่ละปร


ในวันจันทร์ที่ 24  เมษายน 2566 นายลิขิต  หงษ์วิไล  นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว เป็นประธานในโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน แ่ละประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสระบัว เข้าร่วมโครงการ  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว

2024-06-12
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-20
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01