เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง