เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตี้งสมาชิ ก อบจ.และนายก อบจ. พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตี้งสมาชิ ก อบจ.และนายก อบจ. พ.ศ.2563    เอกสารประกอบ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตี้งสมาชิ ก อบจ.และนายก อบจ. พ.ศ.2563
 
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ฯ
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ