เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลสระบัว ดำเนินการพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน หยอดทรายอะเบท และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลสระบัว ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2560


เทศบาลตำบลสระบัว ดำเนินการพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน หยอดทรายอะเบท และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  ในเขตเทศบาลตำบลสระบัว  ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2560

2019-06-14
2018-10-01
2018-08-30
2017-09-19
2017-07-27
2017-07-27
2017-07-07
2017-06-23
2017-06-12
2017-04-24