เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


วันที่ 20 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลสระบัว ได้เปิดโอกา่สให้ประชาชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนในลักษณะการประชุ


วันที่ 20 เมษายน  2566 เทศบาลตำบลสระบัว ได้เปิดโอกา่สให้ประชาชนแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ   โดยมีนายลิขิต  หงษ์วิไล   เป็นประธานในการเปิดโครงการ

2023-04-24
2023-04-20
2023-04-12
2023-03-24
2023-03-16
2023-03-15
2023-02-17
2023-01-14
2022-12-19
2022-12-15