เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


วันที่ 12 เมษายน 2566 นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ได้ออกไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา


วันที่ 12 เมษายน 2566 นายลิขิต  หงษ์วิไล  นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ได้ออกไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)ในวันที่  28 มีนาคม  2566 ที่ผ่านมา

2023-04-24
2023-04-20
2023-04-12
2023-03-24
2023-03-16
2023-03-15
2023-02-17
2023-01-14
2022-12-19
2022-12-15