เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
 


กิจกรรมการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณถนนและตลาด ภายในเขตเทศบาลตำบลสระบัว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19


27/03/63 ทต.สระบัว ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณถนนและตลาด ภายในเขตเทศบาลตำบลสระบัว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19

2020-03-27
2019-06-14
2018-10-01
2018-08-30
2017-09-19
2017-07-27
2017-07-27
2017-07-07
2017-06-23
2017-06-12