วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วัสดุไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์เช็ค รุ่น PLQ-50) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฟุตบอล 7 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-4048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฟุตบอล 7 คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง