วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และ ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนชุดเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย อนุบาล 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ-185 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง