วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้นรับปีใหม่ 2562 รวมใจชาวสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างดันขยะและปรับบ่อขยะเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว
24  ต.ค. 2561
เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว ต.ลาดตะเคียน ไปบ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว(ช่วงจากสามแยกตลาด ไปถึง วัดเขาลูกช้าง)