วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 417-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงแรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว(เดือน พฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว 11-31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระบัว-บ้านเขาไม้แก้ว(ช่วงบ่อตาดำ ถึง รพ.สต.ลาดตะเคียน ม.5 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง