วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้ โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 รวมใจชาวสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่ามหรสพ โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 รวมใจชาวสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างป้ายโครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 รวมใจชาวสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อขุดดินในการซ่อมท่อระบบจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง