วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3407 ปจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียบ กข-5264 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 1 ปี จดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง เดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อเทียน สังฆทาน โครงการถวานเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว เดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง